18-20 Kasım tarihleri arasında ‘Le Design De PaPa’ isimli online çalıştayı düzenleniyor.
18-20 Kasım tarihleri arasında ‘Le Design De PaPa’ isimli online çalıştayı düzenleniyor.
Date Added: 11 Kasım 2020, 14:46
Last Updated Date:05 Ocak 2021, 10:48

Le Design De PAPA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ-İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

NEAR EAST UNIVERSITY-FACULTY OF ARCHITECTURE-DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE

LE DESIGN DE ‘PA PA’

 PAndemix PAradokslar

Traji Komik pandemi hikayeleri…

Hayatımızda doğru bildiğimiz herşeyi yeniden sorgulamaya başladık pandemi ile… Daha önce bizim için hiç önemli olduğunu farkedemediğimiz şeyler, bu gün özlemle uzaktan bakarak değerini anladığımız kavramlara dönüştü. Yeni bir hayata başlamak için, önceki hayatımızı güncellemeye koyulduk.  Değişimin zorlukları, her alanda olduğu gibi yaşam alanlarımızda da beklenmedik bir anda kendisini gösteriyor.

Bu çalışma ile, pandemik koşullarda birdenbire kendimizi içinde bulunduğumuz süreçte  yaşanılan komik olayları, bir tasarımcı gözüyle anlatan, anlatırken güldüren ve güldürürken de düşündüren bir çalıştay gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tasarım bağlamında,  yaşam alanlarında  yaşanılan zorluklar ve gereksinimlerden  kaynaklanan komik – ama aslında trajik- yaşananların  paylaşılması  ve bunlar için yaklaşımlar üretilmesi beklenmektedir. Çalışmanın amacı toplumsal algıyı ve farkındalığı güçlendirerek, mekan tasarımında üretilebilecek yeni fikirlere yeni bir yol oluşturmaktır. Öğrenciler önceden oluşturdukları hikayelerini,  günlük hayatlarındaki gerçek anlarını kayıt edebilir, ya da  kurgulayıp kendileri performans göstererek filimleştirebilirler.

Pandemi sebebi ile dijital platformda gerçekleştirilecek olan çalıştay, 18-20 kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanmaktadır.  Gruplara bir kişi grup lideri olmak koşulu ile  en fazla  altı kişi katılacaktır. Grup liderleri katılımcılara uygun olabilecek görev dağılımını sağlamakla ve çalışmada üretilenleri kontrol etmekle sorumludurlar.

Çalışma Aşamaları:

  • Kavram Üretimi
  • Metin Yazımı ( Senaryo )
  • Afiş Tasarımı
  • Kısa Filim Çekimi