Doç. Dr. Buket ASİLSOY
Doç. Dr. Buket ASİLSOY

Doç. Dr. Buket Asilsoy 1977 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Çayırova İlkokulu’ndaki ilkokul eğitiminden sonra ortaokul ve lise öğrenimini 1994 yılında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Ardından 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Peyzaj Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılından itibaren peyzaj mimarı olarak farklı kurumlarda peyzaj proje danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermiştir. ‘Gazimağusa’da Çevreci Vatandaşlık Potansiyelinin Ölçülmesi’ (Measuring the Potential for Ecological Citizenship among Famagusta Residents) başlıklı doktora tezini Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2015 yılında tamamlayarak doktor ünvanı almıştır. Mart 2016 tarihinde ise Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Buket Asilsoy, 2010-2011 bahar yarıyılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda peyzaj proje (konut bahçesi, kamusal yeşil alanlar ve toplu konut yeşil alanları vs), kentsel peyzaj planlama, çevrecilik ve kent planlama tarihi konularında dersler vermektedir. Uluslararası ve ulusal dergi, konferans ve sempozyumlarda yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca 2014-16 ve 2016-18 dönemlerinde, KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. Mart 2019 tarihinde ise Doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 Buket Asilsoy