Araştırma
Araştırma
Proje Adı Proje Türü Ulusal/ Uluslararası* Proje Dönemi Proje Ekibinde Yer Alanlar Projenin Alanı/Bölümü Projeyi Yürüten Kuruluşun/ların Adı Proje Fon Sağlayan Kuruluş/lar
CBS tabanlı mekansal ve zamansal suç veri analizi. Lefkoşa Örneği Araştırma Ulusal 2020-2022 Yard. Doç.Dr. Can Kara Yard.Doç.Dr. Tuğşad Tülbentçi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Fakültesi YDÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık, Kentsel, Kırsal Yaşam Araştırma Merkezi.Projesi