YAŞAM VE MEKAN 2021 1. ULUSLARARASI KONGRESİ PAndemik PAradokslar 27 – 28 Mayıs 2021, YDÜ Mimarlık Fakültesi
YAŞAM VE MEKAN 2021 1. ULUSLARARASI KONGRESİ PAndemik PAradokslar 27 – 28 Mayıs 2021, YDÜ Mimarlık Fakültesi
Date Added: 04 Mart 2021, 12:25

https://papa2021.neu.edu.tr/

YAŞAM VE MEKAN 2021
1. ULUSLARARASI KONGRESİ
PAndemik PAradokslar
27 – 28 Mayıs 2021, YDÜ Mimarlık Fakültesi

Hayatımızda doğru bildiğimiz herşeyi yeniden sorgulamaya başladık pandemi ile… Mekanlarımızı da…Daha önce bizim için hiç önemli olduğunu farkedemediğimiz şeyler, bu gün özlemle uzaktan bakarak değerini anladığımız kavramlara dönüştü. Yeni bir hayata başlamak için, önceki hayatımızı güncellemeye koyulduk. Değişimin zorlukları, her alanda olduğu gibi yaşam alanlarımızda da beklenmedik bir anda kendisini gösteriyor.

Bu bağlamda, yaşam alanlarında zorluklar ve gereksinimlerden kaynaklanan değişimler komik ama aslında trajik-olaylar yaşandı ve yaşanmaya devam etmektedir. Bu yaşanılanlar bizleri yeni mekan anlayışına yöneltmiştir.

Konferansın amacı, Pandemi dönemindeki yeni mekan anlayışını ve algısını farklı disiplinlerin bakış açısıyla gözler önüne sermektir. Bu bağlamda iç mekan, dış mekan ve kamusal alanların mekan kullanım algısının pandemiyle bilrikte ne boyutta değişikliğe uğradığı ele alınacaktır. Tüm disiplinler bu konuya katkı saylayabilecektir.

Pandemi dönemindeki bu mekansal algının değişmesiyle tasarımsal problem toplumsal algıyı ve farkındalığı güçlendirerek, mekan tasarımında üretilebilecek yeni fikirlere yeni bir yol oluşturmaktır.

Buradan hareketle gerek lisans, gerekse lisanüstü düzeyinde Pandemik Paradokslar 2021 Konferansı, 27-28 Mayıs 2021 tarihinde YDÜ İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek kapsamlı bir online uluslararası konferansın düzenlenmesi amaçlanmıştır. İki gün sürmesi hedeflenen, çok sesli ve geniş katılımlı bir akademik tartışma ve paylaşımı amaçlayan bu konferansta, Ana Tema Pandemik Paradokslar olarak belirlenmiştir. Tüm disiplinlerin katılım sağlayabileceği konferansımızda alt temalar ise Pandemi Dönemi Yeni Mekan Algısı, Pandemi Koşulları ve Mekansal Dönüşümler, Pandemi Koşulları ve Eğitim, Pandemi ve Tasarım, Pandemi Koşulları ve Psikoloji, Pandemi Koşulları ve Toplum, Pandemi ve Açık Kamusal Alanlar, Pandemi ve Eski Yapılar, Pandemi ve Spor, Pandemi ve Kültürel Miras, Pandemi ve Sanat, Pandemi ve İletişim, Dijital Mekan konularıyla ilişkili çeşitli farkındalıklar, değerlendirmeler, araştırmalar ve farklı bakış açılarının aynı platformda bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm bu yeni mekan kullanım algısı pandemi döneminde başlamış olsada, halen daha varlığını sürdürmektedir. Tüm tasarım disiplinleri ve pandemi dönemiyle olan ilişkişi, güncel pandemik mekan algısı, kapsamlı ve geniş katılımı arzulayan bir tartışma ortamının ve bu tartışma ortamının zenginliğinden türeyen bir yayın yahut bir seçki miktarının yetersiz olduğu gözlemlenmektedir.

Öte yandan konferans bildiri kitabının haricinde, konferans sonrasında, seçilen bildirilerin, kapsamlı bir seçkinin oluşturulması gayretiyle, ulusal-uluslararası bir yayına da dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde lisans ve lisanüstü düzeyinde pandemi dönemi yeni mekan anlayışına kaynak oluşturacak, aynı zamanda alana ilgi duyan tüm tasarım öğrencilerine ve profesyonellere hitap edecek, bir anlamda ilk kez yaşanılan bu pandemik paradoks konusununda hafızasını yoklayarak şimdi ve geleceğe yönelik tartışmalara ışık tutacak bir kitabın oluşturulması hedeflenmektedir. Geniş katılımlı bir akademik ve entellektüel üretimi amaçlayan ve kollektif bir çabayla hayata geçirilmesi planlanan bu kitap çalışmasının Pandemi dönemi yeni mekan algısına dair farklılıklar, değerlendirmeleri, araştırmaları ve yenilikçi bakış açılarını bir araya getirmesini umuyor, ve bu konuda çalışan akademisyenlerin, bilim insanlarının, genç araştırmacıların katılımlarını bekliyoruz.

Bildiri kabulu hem Türkçe hem İngilizce olarak her iki dilde kabul edilecektir. Bildiriler kör hakem değerlendirmesinden sonra NEUJAF Near East University Faculty of Architecture Dergisinde yayınlanacak, CAMBRIDGE SCHOLARS yayınevi tarafından basılacak olan bildiriler sadece İngilizce olacaktır.

Pandemi sebebi ile dijital platformda gerçekleştirilecek olan PAPA 2021 Konferansının, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmaktadır.