Mimarlık Bölümü
Mimarlık Bölümü

Stajlardan Sorumlu Hocalarımız:

MİM 200 İpek Yaralıoğlu

ipek.yaralioglu@neu.edu.tr

MİM 300 Yasemin Akkar

yasemin.akkar@neu.edu.tr

 

STAJLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU STAJLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 20 MART 2021 TARİHİNDE ALINAN YÖNETİM KURUL KARARINCA

1- staj derslerinin birbirine olan önşartı kaldırılmıştır.

2- staj derslerinin diploma projesine önşartı kaldırılmıştır.

3- Eğitim dönemi sırasında da staj yapılabilir. (21 işgünü olan staj, ders saatlerinin dışında gerçekleştirileceği için, günlük staj saati hesaplanarak yarıyıla yayılabilir)

4- Mezun olacak olan öğrenciler 2020-2021 bahar yarıyılında her iki stajlarını da tamamlayabilirler.

 

Mimarlık Bölümü

Staj Prosedürü

Mimarlık Staj Defteri

Staj Başarı Belgesi

Staj Başvuru Formu