Akademik

Bilimsel, akademik ve fiziksel yapısı yanısıra, mimarlık mesleğinin evrensel ölçüleriyle, eğitim öğretim faaliyetlerimizi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da, 1993 yılından beri başarılı mezunlar vererek sürdürmekteyiz.

Fakültemizde Lisans eğitimini sürdüren üç bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümleridir. Mimarlık Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı bölüm vardır. İç Mimarlık ve Peyzaj Bölümlerinde ise eğitim dili İngilizcedir. Fakültemizde ayrıca iki yıllık Mimari Restorasyon ön lisans programı vardır ve eğitim dili Türkçedir.

Fakültemizde Mimarlık, İç Mimarlık, Peyjaz Mimarlığı ve Mimari Restorasyon Bölümlerine TC. vatandaşları ÖSYM Yerleştirme sınavlarıyla, KKTC ve diğer ülke vatandaşları için ise YDÜ’nün kendi yaptığı sınavla öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca her üç bölümümüze de Yatay/Dikey veya Transfer geçişle öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedirler.

1993 ten beri dünyanın değişik ülkelerine üç bin beş yüze yakın başarılı öğrenci mezun ettiğimiz bölümlerimizden; Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Master ve Doktora programları YÖDAK ve YÖK onaylıdır.

Görsel sanatlar içinde yer alan, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarının eğitim sürecinde çeşitli aktiviteler, sergiler, kentler ve ülkeler arası geziler düzenlemekte ve bu seyahatler yoluyla öğrencilerimizin görgü, bilgi ve kültürlerini; mesleki bilgiler yanında geliştirici programlar olarak uygulamaktayız. Bunlarda amaç; öğrencilerimizin görerek, yaşayarak, araştırarak, karşılaştırarak mimari eğitimi, katılımlı ve aktif olarak almalarını sağlamaktır. Fakültemiz bölüm ve programları ayrı birer akademik birim olmalarına rağmen; ilk iki yarıyıldaki Tasarımın Temelleri Dersi ortak dersi ve seçmeli derslerde her üç Bölüm öğrencileri birlikte ders almakta, disiplinler arası ilişki sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca herhangi bir Bölümde okumakta olan başarılı öğrenciler, diğer Bölümler ile çift anadal ya da yandal programlarına da burslu olarak devam edebilmektedirler.

Bu yönü ile güçlü ve deneyimli öğretim kadromuzla yürüttüğümüz fakültemiz programları; öğrencilerin kaynaşmasına ve bilgilerini birbirine aktararak katılımcı bir eğitim sistemi uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum aynı zamanda öğrencilerimizin gelecekte ihtiyaç duyulacak işbirliklerinin temellerini kurmaya ortam da hazırlamaktadır.

Öncelikle amacımız; Mimarlık, İç Mimarlık Ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında tasarlayıcı, uygulayıcı ve yapıcı meslek insanlarını kendi alanlarında yasal sürede ve koşullarda başarı sağlayacak bilgilerle donatmaktadır. Bu bilgilerle donanmış mezunlarımızın profesyonel yaşamlarında; akademisyen, öğretim üyesi, mesleki alanında serbest mimarlık, şantiyelerde yönetici veya proje müdürü olarak yetkili konuma yükseldiklerini ve hatta siyasette de başarılı olduklarını görmekten mutlu oluyoruz.

YDÜ’nün çatısı altında sahip olduğumuz mekan ve donanım olanaklarıyla; bilim, tasarım ve sanatın gelişimini ve değişimini takip ederek, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu açıdan dünyada olup bitenleri izleyerek; eğitim programlarımızı ve planlarımızı güncelleştirmekteyiz. Ayrıca eğitimde “Mimarlık, Planlama, Tasarım” temel alanında Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlamaktayız. Pek çok ülkede mezunlarımızın mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı yapıtlarında imzalarının bulunmasından da gurur duymaktayız.

Prof. Dr. Zeynep ONUR
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Misyon
Meslek etik değerlere bağlı eğitilmiş, meslek bilgisi ile donatılmış, alanında toplum gereksinimini karşılayan hizmet sektörü için öğretim yapmak ve bilim-sanat alanında araştırma geliştirme olanaklarını sürdürebilmek misyonumuzdur.

Vizyon
Mimarlık ve İç Mimarlık alanında gelenekten kaynaklanarak uluslararası gelişmeleri bilim ve sanat felsefesi süzgecinden geçirerek günceli yakalamak ve onu ileri götürecek çalışmaları organize ederek hayata geçirmektir.