Akademik Kurullar
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof.Dr. Zeynep Onur (dekan)
Yard. Doç.Dr. Çiğdem Çağnan ( dekan yardımcısı)
Prof. Dr. Harun Özer ( prof temsilcisi)
Doç.Dr. Turgay Salihoğlu (doç temsilcisi)
Yard. Doç. Dr. Havva Aslangazi (y.doç.temsilcisi)
Öğr.Grv Vedia Akansu (İnglizce Mimarlık Program sorumlusu)
Öğr. Grv. Ayşe Gertik  (Türkçe Mimarlık Program sorumlusu)
Öğr. Grv. Özge Mercan   (İnglizce İç  Mimarlık Program sorumlusu)
Öğr.Grv. Hilmi Okutan  (Türkçe İç  Mimarlık Program sorumlusu)
FAKÜLTE KURULU
Prof.Dr.Zeynep Onur (dekan)
Prof.Dr.Özge Özden Fuller  (prof. temsilcisi)
Prof.Dr. Harun Özer (prof. temsilcisi)
Prof.Dr Kabir  Sadhegi (prof. temsilcisi)
Doç.Dr. Turgay Salihoğlu (doç temsilcisi)
Doç.Dr. Buket Asilsoy(doç temsilcisi)
Yard.Doç.Dr. Havva Aslangazi (y.doç temsilcisi)
Prof.Dr. Zeynep Onur (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Zeynep Onur (Mimarlık Bölüm Başkanı)