Yük. Mimar Ayşe GERTİK
Yük. Mimar Ayşe GERTİK
Türkçe Mimarlık Bölüm Sorumlusu
Transfer Öğrenciler Sorumlusu
İlgili Haberler

18 Aralık tarihinde Lefkoşa’da doğdu. İlk öğretimini Dikmen İlk Okulu’nda, Ortaokul eğitimini Bayraktar Ortaokulu’nda ve lise eğitimini Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünde tamamlamıştır. 2002 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümüne girdi ve 2008 yılında lisans eğitiminden mezun oldu. 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Fakültesi’nde yüksek lisan programına başlamıştır. Aynı zamanda fakültede Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. 2011 yılında ‘Biomimesis Anlayışı ve Bu Bağlamda Günümüz Kuzey Kıbrıs Mimarisine Eleştirel Bir Bakış’ başlıklı tez ile yuksek lisans programını tamamladıktan sonra yarı dönem yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev aldıktan sonra tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Aynı bölümde Doktora Programına başlamış olup derslerini tamamladıktan sonra doktora tezini yürütmektedir.

2009 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, mimarlık ve iç mimarlık bölümünde dersler vermeye devam etmektedir. Teorik çalışmaların yanı sıra, uygulama projelerinde yer almaktadır. Ulusal ve Uluslararası Konferanslara katılmış, bildiri sunmuştur. Mimarlık Fakültesi kapsamında yapılan sergilere ve  farklı üniversitelerle ortak yapılan Workshoplarda görev almıştır. 2016 yılında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Girne Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ders vermeye başlamıştır.

AYŞE GERTİK