Yük. İç Mimar Özge MERCAN

9 Ekim 1974 tarihinde Lefkoşa’da doğdu.  1986’da Şehit Tuncer İlkokulu bitirmesinin ardından, 1992 yılında Lefkoşa Türk Maarif Kolejinden mezun olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümündeki dört senelik lisans eğitimini 1997 senesinde tamamladı.  Yüksek Lisans eğitimini, yine ayni üniversitede 2000 yılında tamamlayarak Yüksek İç Mimar unvanını almaya hak kazandı.  Aynı sene Girne Amerikan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.  Beş senelik akademik eğitim sırasında çeşitli dersler verdi, fakülte sergileri ve çalıştaylara katıldı.  2006 senesinin Bahar döneminde, Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen ayni üniversitede eğitim vermekte, ayni zamanda idari görev olarak da 2009 yılından itibaren de staj komisyonunda aktif görev almaktadır.  2017 Yaz dönemi itibari ile de, İç Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Koordinatörlüğü yapmaktadır. Doktora programındaki eğitimine Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde başlamış, tez aşamasında devam ederken, Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümüne 2015-16 eğitim yılında geçiş yaparak, tez çalışmasına devam etmektedir.   Ekim 2008’de, Shoe Art İstanbul projesine, “Toplumsal Cinsiyet ve Üretkenlik” temasıyla, Sn. Oya Talat önderliğinde, Kıbrıs Türk Kadın Dayanışma Konseyi sponsorluğunda çalışma ortaya koyan Kıbrıslı beş sanatçıdan biri olarak, Vedia Okutan Gaydeler ile ortaklaşa olarak tasarladığı çalışması İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergilemeye değer bulunmuştur. Şubat - Mart 2010 tarihli Decostyle Magazine (Mimarlık-İç Mimarlık Sanat Dergisi) ‘nde, “Amatör Ellerin Mobilya İle Buluşması” başlıklı makalesi (sy. 53-54) ve Mayıs – Haziran 2010 Decostyle Magazine (Mimarlık-İç Mimarlık Sanat Dergisi) ‘nde, “Gerçeküstücülük ve Mimarlık” başlıklı makalesi yayımlanmıştır. ( sy.105-106).İstanbul, 2010 Avrupa Başkenti kapsamında düzenlenmiş olan, “Küçük Kara Balık” konulu sergi için, bir grup çalışmasında yer alarak, seçmelere katılmıştır. Temmuz-Ağustos 2010 tarihlerinde, UNDP’nin düzenlediği bir proje kapsamında, Kıbrıs adasının çeşitli noktalarında belirlenen Osmanlı yapıları tespit edilerek, röleveleri çıkarılıp, çizimleri yapılmış, yapılarla ilgili doküman araştırmalarının ardından bir dosya hazırlanarak proje finalize edilmiştir. Haziran 2011 tarihinde, Lefkoşa Naci Talat Vakfında açılmış olan uluslararası karma sergiye “Umut” adlı eserle katılmıştır.  Haziran 2017 yılında, “Konut Transformasyonu Bağlamında Lefke’deki Cmc Evlerinin Zaman İçerisindeki Dönüşümü” adlı makalenin yazarlarından biridir ve makale Journal of History and Art Culture adlı dergide yayımlanmıştır.  Fakülte kapsamında 2012 bahar dönemi itibari ile her sene geleneksel olarak yapılmakta olan çeşitli konulu çalıştaylarda hem organizasyon hem de aktif olarak görev alan öğretim görevlileri arasında yer almaktadır.  Bunun yanı sıra Fakülte bünyesinde yapılmış ve yapılmakta olan sergilerde de aktif olarak görev almaya devam etmektedir.

Özge Mercan