Yük. Mimar Şefika KARADERİ
Yük. Mimar Şefika KARADERİ
Öğretim Görevlisi
ARC 200 Staj Sorumlusu
İlgili Haberler

4 Ekim 1981 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu Alsancak İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, Lapta Yavuzlar Lisesi orta bölümü ve ardından 20 Temmuz Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. 2004-2005 Güz Döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başlamış, bunun yanında da bir yıl süreyle çeşitli mimarlık ofislerinde ve şantiyelerde çalışarak mesleki deneyim kazanmıştır.

Yüksek Lisans eğitimi tamamlayana kadar, aynı üniversitenin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde tasarım stüdyoları ve teorik derslere asistan olarak girmiştir. 2007-2008 Bahar Döneminde , ‘Geleneksel Anadolu Evinin Mimari Elemanları ve Lefkoşa-Safranbolu Örneklerinin Karşılaştırılması’ isimli teziyle Yüksek Lisansını ‘Yüksek Mimar’ ünvanını alarak mezun olmuştur. Ardından, 2010 yılına kadar Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Bu süre içerisinde çeşitli mimari workshoplar ve sempozyumlara katılmıştır.

2010-2011 Güz döneminde Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmekte olup, doktora tez aşamasındadır. 2010-2012 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölimlerinde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2011-2012 Bahar Döneminden beri Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Dört yıla aşkın bir süre Prof. Harun Özer’le girdiği Mimarlık ve İç Mimarlık tasarım stüdyolarında akademik olarak tecrübe kazanmıştır. Ayrıca, tasarım stüdyosu akademisyen ekipleri ile yürütmüş olduğu  öğrenci projelerinden çeşitli seminer ve sergiler açmış ve 1/1 eko ev uygulama çalışmasında bulunmuştur. Bunun yanında KTMMOB-Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Eğitim Kurultaylarına da katılmıştır.

Akademik hayatı sürecinde, Web of Science tarafından taranan bir tane uluslararası indexli (ESCI) makale, bir tane uluslarlarası konferans bildirisi, yedi tane ulusal sempozyum bildirisi, bir tane sempozyum bildirisi, bir tane ulusal sempozyum posteri ve bir tane de uluslararası konferans poster sunumu bulunmaktadır.

9 yaşından beri hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkla halen ilgilenmekte olup, bu alanda bir de ‘Fotoğraf Ödülü’ bulunmaktır. Birçok fotoğraf yarışmasında sergilemeler almış, ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi tarafından organize edilen ‘VII.Uluslararası Fotoğraf Günleri‘ kapsamında ve KKTC Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Ankara Etnoğrafya Müzesinde sergilemelerde bulunmuştur.
Evlidir.

SEFİKA-YÖK FORMATI-CV