“CELEBRATING INTERCULTURAL DIVERSITY” “KÜLTÜRLERARASI ÇEŞİTLİLİĞİ KUCAKLAMAK “

“CELEBRATING INTERCULTURAL DIVERSITY”

“KÜLTÜRLERARASI ÇEŞİTLİLİĞİ KUCAKLAMAK “

Üniversitemiz farklı ülkelerden öğrencilerimiz ve öğretim görevlileri ile kültürel bir çeşitlilik barındırıyor. Kültürel çeşitliliğin, yaratıcılığı beslemesi, yeni eklektik tarzlar yaratması, karşılıklı öğrenmeyi geliştirmesi ve gelişmenin uyarıcısı olması, yaratıcı bir ortamı oluşturması gibi etkileri var.

Çeşitlilik,  en başta farklı fikirler üretmeyi sağlıyor ki her bilim alanında şu anda en fazla ihtiyaç duyulan şey, yaratıcı fikirler. Farklı nesillerden, cinsiyetten, yaşam tarzlarından, kültür ve kökenlerden gelen insanların karışımından oluşan ekipler başarılı oluyorlar.

Bu sorular,  bizi farklı kültürleri tanımak için bir festival tasarlamaya yöneltti. Bugün tasarımcılar olarak diğer insanların dil kültürünü ve ilgi alanlarını tanıyarak çözümler arama fırsatına sahibiz.

Bu festivalin amacı, farklı ülkelerden gelen öğrencileri mimarlık ve sanat genel bakışıyla buluşturmak, birbirlerini tanımak ve gelecekte daha iyi bir dünya yaratma yolunda bir adım atmaktı.

KÜLTÜRLERARASI ÇEŞİTLİLİK VE FESTİVAL

9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mimarlık Fakültesi’nde beş  günlük bir program tasarladık

9 MAYIS’ günü öğrenciler fotoğraf, bilgi ve kültürel semboller getirerek, grup olarak ülkelerini diğer öğrencilere tanıtacak paftalar hazırladılar. Burada önemli olan kendi kültürlerini tanıtırken bir mimar gözü ile bakmaları, geleneksel ve çağdaş mimari ile ilgili bilgileri de paftalarında yansıtmaları idi. Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde otuz farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Bu ülkeler, Brundi, Fas, Dubai, Filipinler, Filistin, Hollanda, Irak, Leshotya, Lübnan, Kazakistan, Kenya, Kongo,Kıbrıs, Kırgızistan, Malawi, Mısır, Morocco, Mozambik, Nijerya, Pakistan, Ruanda, Sierra, Sudan, Suriye Uganda, Ürdün Tanzanya, Türkiye Türkmenisten, ve Zambiya idi. Öğrencilerin grup olarak hazırlamaları gereken posterleri bazı ülkelerden sadece bir öğrenci olduğu için tek başına hazırlayanlar da oldu.

10 MAYIS ta her ülke bir başka ülkenin paftasına odaklanarak, hazırlanan paftalardan o kültürle ilgili izlenimlerini tartıştılar, bu toplantının Cuma günü yapılacak son postere geri bildirim oluşturması amaçlandı. Birçoğu kendi ülkeleri ile diğer ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları dile getirdi. Öğleden sonra müzik ve mimarlık konulu bir seminer düzenlendi ve öğrenciler kentin algısı ile ilgili hocaların sunduğu seminerleri  izlediler.

11 MAYIS ta gün boyunca bir skeç çalışması atölyesi düzenlendi. Sabah Kumsal Parkta kenti anlatan simgeleri, yapıları, öğlenden sonra ise Kampüste bir heykel ile bir yapının ilişkisine odaklanan skeç çalışmaları yaptılar.

12 Mayısta  bir günlük tasarım probleminin konusu “ülke soyutlamaları” idi. Ülkelerini anlatmak üzere bir soyutlama üzerinde grup ya da bireysel olarak tasarlayacakları bir tasarım problemi soruldu.

13 Mayısta  hafta boyunca gerçekleştirilen üç çalışma; “ülke tanıtıcı posterler” , “skeç çalışmaları” ve “ülke soyutlamaları” Mimarlık Fakültesi önünde sergilendi ve  öğrenciler arasında oylama yapılarak her üç konu ile ilgili ilk üç ödülün belirlenerek KTMMOB Mimarlar odasının hazırladığı yedi farklı  yayının bulunduğu setten oluşan ödüller verildi.

Ülke posteri yarışmasının 1.lik ödülü Nijerya, 2. Lük ödülü Irak ve 3. Lük ödülü Filistin oldu. Genellikle herkes kendi ülkesine oy verdiği için, oylama öğreci sayısı  en kalabalık ülkelerin ödül alması ile sonuçlandı.

Oylama ve ödül dağıtımı sırasında, ülkeleri ile ilgili müzikleri çalarak dans edenler, ve kendi ülke mutfaklarından yemekleri yaparak getiren öğrenciler bu yemekleri ikram ettiler.

Son iki senede yaşadığımız pandemi ve bu sene gerçekleştirilen sakınımlı yüz yüze eğitim sonrasında, oluşan ortam öğrencilerin hem birbirlerini hem de farklı kültürleri tanıma ve mimari yaklaşımlarını tartışma konusunda önemli bir girdi oldu.

 

workshop fotolar