Yük. Mimar Atiye BIÇAK
Yük. Mimar Atiye BIÇAK
Öğretim Görevlisi
İlgili Haberler

1986 yılında Lefkoşa / Kıbrıs’ta doğdu. İlk öğrenimini Vadili İlk Okulunda, orta okul öğrenimini Ruso orta okulunda ve lise öğrenimini Lefkoşa Türk Lisesi Fen bilimleri bölümünde tamamlamıştır. 2008 yılında ise Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünde, mimarlık eğitiminden mezun olmuştur. 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Fakültesinde yüksek lisans programına başlamıştır. Aynı zamanda 2009-2011 yıllarında yüksek lisans eğitimine devam ederken, Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. 2012-2014 yıllarında aynı bölümde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görevine devam etmiştir. 2014 yılında, “Kuzey Kıbrıs’taki Konaklama Tesislerinin Mimari Tasarım Kriterlerine Göre Kültür Turizmine Uygunluğunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tez ile yüksek lisans programını tamamladıktan sonra aynı bölümde doktora programına başlamış ve halen devam etmektedir.

2016 yılında, SBE 16 İstanbul / Akıllı Metropoller konferansında yapmış olduğu uluslararası sunumunun ardından 2017 yılında ‘Lambert Academic Publishing’ yayın evinde yüksek lisans tezinden türeyen “Kuzey Kıbrıs'ta Ekolojik Konaklama Tesisleri İçin Sürdürülebilirlik” başlıklı kitabı yayınlanmıştır.

Akademik çalışmalarının yanında, KTMMOB-Mimarlar Odası üyesi olup, uygulama projeleri ile mimarlık mesleğine de devam etmektedir. Farklı kültürleri araştırmak, fotoğraf çekmek ve kişisel blog sayfası olup, yazılar yazmak ilgi alanlarıdır. Halen Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Akademik çalışmalarının yanında, KTMMOB-Mimarlar Odası üyesi olup, uygulama projeleri ile mimarlık mesleğine de devam etmektedir. Farklı kültürleri araştırmak, fotoğraf çekmek ve kişisel blog sayfası olup, yazılar yazmak ilgi alanlarıdır. Halen Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

ATİYE BIÇAK