Yük. Mimar İpek YARALIOĞLU
Yük. Mimar İpek YARALIOĞLU
Yük. Mimar İpek YARALIOĞLU
Öğretim Görevlisi
MİM 200 Staj Sorumlusu
İlgili Haberler

İPEK-YARALIOĞLU-BİBLİYOGRAFYA30 Ekim  Lefkoşa da doğdu. Lise eğitimini Lefkoşa Türk Lisesinde tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Fakültesi’nde Yüksek Lisans programından 2018 yılında mezun oldu. Tez konusu; “Tarihi kentlerde koruma kavramı ve turizm kaynaklı değişimlerin kent dokusu üzerindeki etkileri; Girne Antik Liman ve Çevresi morfolojik değişim analizi alan çalışması” konulu master tezini tamamlamıştır.

2015 yılından beridir, YDÜ Mimarlık Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Akademik hayatına başladığı yıldan sergi, seminer, atölye çalışması ve konferans gibi çeşitli organizasyonlara katıldı.

İPEK YARALIOĞLU